Methodiek / Werkwijze

In mijn coachpraktijk werk ik met een methodiek die gebaseerd is op vijf pijlers:

Proactiviteit (wat ga je voor stappen maken)
Verantwoordelijkheid nemen voor je eigen leven, jezelf doelen stellen waar je warm voor loopt en hiervoor prioriteiten stellen, zodat je deze doelen ook daadwerkelijk bereikt. Dit vormt het uitgangspunt voor de integrale leefstijlcoaching.

EQ (Sociaal–Emotionele Quotiënt)
Heeft alles te maken met gevoelens, empatisch vermogen, vertrouwen en verbinding. Het gaat erom dat je je bewust bent van je eigen emoties en leert hoe je hier effectief mee om kunt gaan. Daarnaast is het van belang dat je dit ook in kunt zetten in relaties met anderen.

IQ (Intelligentie Quotiënt)
Dit heeft te maken met gedachten, overtuigingen, zorgen en visie. Oftewel alles wat zich in het hoofd afspeelt. Op het moment dat je voor jezelf een einddoel hebt geformuleerd dan is het belangrijk om hier een beeld van te vormen zodat duidelijk wordt welke ondersteunende en belemmerende gedachten en overtuigingen er spelen. Ik kan je met de nodige technieken helpen om hiermee om te gaan.

SQ (Spirituele Quotiënt)
Spiritualiteit, je kern, je essentie, je ziel. De diepere betekenis van je bestaan, zingeving en levensmissie. Het gaat er hierbij om dat je in contact staat met je kern, waardoor je leven richting krijgt. Ik kan je handvatten aanreiken door middel van bijvoorbeeld meditatie, stilte en de natuur om beter in contact te komen met jezelf.

FQ (Fysieke Quotiënt)
Voeding en gezond gewicht. Een gezond leven begint met goede uitgebalanceerde voeding, een gezond gewicht en voldoende beweging. Het lijkt een open deur. Toch komt er meer bij kijken dan je in eerste instantie zou denken. Wanneer eet je gezond en wat is dat nou? Ik kan samen met je kijken hoe dat bij jou zit en waar eventueel verandering gewenst is.

Op basis van deze pijlers bepalen we samen de aandachtspunten en maken we een stappenplan dat bij je past. Hier begint de verbetering van jouw nieuwe leefstijl. Je moet het zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen!